Vul hier alle gegevens in voor het vlotte verloop van de reservatie.
naam
email
telefoon
aantal personen
wanneer
uur
manier van antwoord


Privacy
De persoonlijke gegevens die op deze site worden gevraagd, worden alleen gebruikt voor interne doeleinden: verzending, administratie en afstemmen van onze informatie op uw interessegebieden.
U hebt recht op inzage en correctie van deze informatie, zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 over de bescherming van het privé-leven. Restaurant Fez verbindt er zich toe geen adressen of persoonlijke gegevens door te geven of te verkopen aan externe bedrijven.